Silnice přes park

Park Hlubočepy, Raudnitzův dům

Park od významného zakladatele zahrad Františka Thomayera byl založen v 19. století. Dnes z něj zůstalo bohužel jen torzo, ale i to málo, co z něj zbylo, je dnes v ohrožení. Park i dům jsou zapsané jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 40283/1-1351.

Investor, společnost Central Group, požádal o vybudování přístupové komunikace k sousednímu pozemku. I přes to, že je v žádosti uvedeno, že dojde ke kácení stromů, udělují jí příslušné odbory (životního prostředí, dopravy a kancelář architekta Prahy 5) souhlas, aniž by si ověřili další skutečnosti, zejména, že se jedná o nemovitou kulturní památku, která je chráněna zákonem.

Celková plocha komunikace bude činit 491 m2 + plocha pro pěší 263 m2. Za povšimnutí stojí chodník, který se vlní kolem rohu Raudnitzova domu. Zde dojde k roztříštění zelené plochy a můžeme pouze spekulovat, že je to z důvodu snažšího prosazení další případné výstavby.

 

Další vývoj celé kauzy:

Odbor památkové péče na náš dotaz týkající se chystaného poškození kulturní památky sdělil, že úředník, který vydával povolení k vybudování cesty, přehlédl fakt, že park je chráněná památka. Zmíněný úředník se zřejmě ani nepodíval do katastru nemovitostí, kde se park nachází, protože jinak by mu nemohla uniknout poznámka o stupni ochrany.

Česká inspekce životního prostředí vydala jasné stanovisko, ve kterém se praví, že park je cenná lokalita a jakákoliv výstavba je nemyslitelná.

V současné době tedy akutní ohrožení parku nehrozí, ale … . Společnost Central Group stále zůstává majitelem fotbalového hřiště a určitě se nesmíří s tím, že tak krásné místo nezastaví bytovými domy a nevydělá slušné peníze.

Nezbývá než věřit v rozum a slušnost současných zastupitelů.

 

Comments

comments

Share

Napsat komentář