Zúžení silnice Hlubočepská

 

V průběhu června roku 2011 došlo k zúžení ulice Hlubočepská z důvodu rozšíření chodníku.

 

Dotazem u Městské policie Prahy 5 jsme zjistili, že je zúžení nepřípustné. Dotazem na stavebním odboru Prahy 5 jsme se nejdříve dozvěděli, že zúžení není povolené a vše prověří. Za pár dní byla situace trochu jiná.  Viz. oficiální stanovisko stavebního odboru Prahy 5 – referentka p. Malíková –

Rozšíření chodníku v ul. Hlubočepská bylo řádně scháveno v rámci výstavby viladomu na parceelách 137 a 138. Toto řešení bylo zvoleno proto, že přístup na tyto soukromé pozemky je pouze po parcele 135/4, která má omezené šířkové parametry (cca 3m) a neumožňuje zřízení vyčkávacího místa na vlastním pozemku. Proto byla zvolena tato varianta, kdy při rozšíření chodníku vyčlávající vozidlo nezabírá celý chodník a chodci tak nemusí při jeho obcházení vstupovat do vozovky.

Je neuvěřitelné, jak velkoryse v tomto případě přistupuje stavební úřad k soukromému investorovi. Vzhledem k tomu, že zúžení se nachází za zatáčkou, vznikají zde konfliktní situace. V zúžení se navíc nachází výjezd od Raudnicova domu. Domníváme se, že zúžení, kde se nevejdou dva protijedoucí autobusy, odporuje zákonným normám. Nic z toho ovšem nevadí stavebnímu odboru, který dal všemu zelenou. Je pouze otázkou času, kdy se zde stane neštěstí, za které budou zodpovědní příslušní úředníci.

 

 

Comments

comments

Share

Napsat komentář